top of page

Chọn gói trả phí của bạn

 • Khách hàng thân thiết

  1.842.500₫
  Mỗi 1 tháng
  Khách hàng sử dụng văn phòng từ 10-12 tháng
  Hiệu lực trong 12 tháng
  • Chỗ ngồi cá nhân
bottom of page