top of page

Choose your pricing plan

 • Khách hàng thân thiết

  1,842,500₫
  Every month
  Khách hàng sử dụng văn phòng từ 10-12 tháng
  Valid for 12 months
  • Chỗ ngồi cá nhân
bottom of page